Prihlásenie

Marco Polo II

30.3.-18.5.2010

Názov výzvy: Marco Polo II: For Mofal Shift, Catlyst, Motorways of the Sea, traffic avoidance and common learning actions

Fondy: MARCO POLO II

Zameranie: verejný manažment, doprava, životné prostredie, služby

Oprávnaní žiadatelia: MSP, korporácie, lokálne a regionálne autority, administratíva, štáty

Koncenované regióny: členské štáty EU, Chorvátsko, krajiny EEA

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.