Prihlásenie

Média 2007 - pilotné projekty

30.3.-14.6.2010

Názov: MEDIA 2007 - Pilot Projects

Fondy: MEDIA 2007 - PILOT PROJECTS

Zameranie: kultúra, médiá

Oprávnení žiadatelia: MSP, asociácie, korporácie, únie

Koncernované regióny: členské štáty EU, Švajčiarsko, Chrovátsko

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.