Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program - LLL - Testovanie kreditného systému ECVET

9.6.-13.8.2008

Názov: LLL – projekty na testovanie a rozvoj kreditného systému pre profesijné vzdelávanie a školenia (ECVET)

Fondy: LLL - LIFELONG LEARNING LLL - LEONARDO DA VINCI

Globálny rozpočet: 3 mil. eúr

Oblasti: vzdelávanie - školenia

Zhrnutie: výzva na implementáciu prolektov pre ECVET pod programom Life-Long Learning

Termín: 2008-08-13

Platní uchádzači: miestne a regionálne správy, samosprávy, štáty, školiace centrá, združenia, MSP, univerzity

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, krajiny EHP, Turecko

Viac informácií:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:132:0032:0033:EN:PDF

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/ecvet/2008/documents/ecvet_cal_for_prop_2008_EN_final_rev2.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.