Prihlásenie

Lokálne a regionálne kultúrne aktivity 2010 - Sýria

8.4.-15.6.2010

Názov: Local and Regional Cultural Activities 2010 : Syria

Fondy: ENPI - LOCAL AND REGIONAL CULTURAL ACTIVITIES

Zameranie: kultúra - médiá, spolupráca a rozvoj

Oprávnaní žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, lokálne a regionálne autority, asociácie

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EEA, Sýria

Viac informácií: http://www.delsyr.ec.europa.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.