Prihlásenie

Program Eurostars pre inovatívne MSP

8.4.-30.9.2010

Názov: Eurostars programme for innovative small and medium-sized enterprises : 5th Eurostars Cut - Off

Fondy: EUREKA

Zameranie: výskum, politika MSP

Oprávnaní žiadatelia: MSP

Koncernované regióny: členské štáty EU

 

Viac informácií: http://www.eurostars-eureka.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.