Prihlásenie

Informácie, konzultácie a spolupráca

8.4.-3.9.2010

Názov: Information, consultation and participation of representatives of undertakings

Fondy: INFORMATION, PARTICIPATION AND CONSULTATION OF REPRESENTATIVES OF UNDERTAKINGS

Zameranie: zamestnanosť, informácie, priemysel

Oprávanení žiadatelia: MSP, korporácie

Koncernované regióny: členské štáty EU

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4401&langId=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.