Prihlásenie

Čisté nebo - výskumné a technologicky rozvojové projekty

8.4.-30.6.2010

Názov: Clean sky research and technology development projects

Fondy: FP7 - ITC - CLEAN SKY

Zameranie: doprava, životné prostredie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, federácie, únie, školy, školiace a tréningové strediská, agentúry, komory

 

Viac informácií: http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=83&set_language=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.