Prihlásenie

Eko-inovácie 2010

13.4.-9.9.2010

Dňa 13. apríla 2010 bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci programu Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 (CIP) na eko-inovácie. Prostriedky z tohto programu môžu čerpať najmä malé a stredné podniky a to vo výške max. 50% oprávnených nákladov projektu. Prioritnými témami programu sú:

  • recyklácia materiálov
  • udržateľné stavebné materiály
  • potravinársky sektor
  • "zelené" podnikanie

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu je 35 mil. EUR, pričom sa predpokladá podpora približne 45-50 nových projektov. Konečný termín podávania projektových žiadostí je 9. september 2010.

Viac informácií o výzve je k dispozícii na http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.