Prihlásenie

CIP Eco - innovation

22.4.-9.9.2010

Názov: CIP Eco-innovation - First Application and market Replication project

Fondy: CIP - 1 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (EIP)- Eco-innovation in enterprises

Zameranie: životné prostredie, inovácie, politika pre malé a stredné podniky (MSP)

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/docs/call10/call10_text_en.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.