Prihlásenie

Čína - práva v oblasti intelektuálneho vlastníctva - Helpdesk pre MSP

29.4.-25.6.2010

Názov výzvy: China Intellectual Property Rights SME Helpdesk

Fondy: CIP - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME

Zameranie: informácie, inovácie, spravodlivosť - bezpečnosť, spolupráca a rozvoj, politika MSP

Oprávnaní žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, Čína

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?&item_id=4222

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.