Prihlásenie

Pilotný projekt na rozvoj preventívnych aktivít na zastavenie rozširovania púští v Európe

6.5.-30.6.2010

Názov: Pilot project on development of prevention activities to halt desertification in Europe

Fondy: EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EIDHR - COUNTRY-BASED SUPPORT SCHEMES

Zameranie: životné prostredie

Oprávnaní žiadatelia: univerzity, MSP, federácie, únie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.