Prihlásenie

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva - Moldavská republika

4.6.-3.9.2010

Výzva: European Instrument for Democracy and Human Rights - Republic of Moldova

Fondy: EIDHR - COUNTRY-BASED SUPPORT SCHEMES

Zameranie: sociálne vzťahy verejný manažment, informácie, lokálny rozvoj, spolupráca

Oprávnení žiadatelia: univerzity, medzinárodné organizácie, únie, asociácie, komory, agentúry

Koncernované regióny: členské štáty EU, Moldavsko, krajiny EEA, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/moldova/moldova_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.