Prihlásenie

FP7-COOPERATION Energy-Exchange 2011

4.6.-25.10.2010

Výzva: FP7-COOPERATION Energy-Exchange 2011

Fondy: FP7 - COOPERATION - 5 ENERGY

Zamranie: výskum, energetika, spolupráca a rozvoj

Oprávnaní žiadatelia: agentúry, komory, lokálne a regionálne autority, federácie, únie

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.