Prihlásenie

TEN-T: Riečne informačné služby (RIS) 2010

8.6.-31.8.2010

Výzva:  TEN-T : River Information Services (RIS) 2010

Fondy: TEN-T TRANSEUROPEAN TRANSPORT NETWORKS

Zameranie: verejný manažment, doprava, služby, ekonomika - financie

Oprávnení žiadatelia: investičné fondy, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

 

Viac informácií: http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/river_information_services_ris_call_2010.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.