Prihlásenie

FP 7 - Kapacity - Veda v spoločnosti 2011

9.6.-30.8.2010

Výzva: FP7 - CAPACITIES - Science in Society 2011

Fondy: FP7 - CAPACITIES - 5 SCIENCE IN SOCIETY

Zameranie: výskum

Oprávnení žiadatelia: asociácie, MSP

 

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/sis/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.