Prihlásenie

FP 7 - SPOLUPRÁCA - Bezpečnosť 2011 Vyhlásenie výzvy je plánované predbežne na 30. 7. 2010

30.7.-20.9.2010

Výzva: FP7 - COOPERATION - Security 2011

Fondy: FP7 - COOPERATION - 10 SECURITY

Zameranie: výskum, spravodlivosť - bezpečnosť

Oprávnení žiadatelia: asociácie, MSP

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.