Prihlásenie

Manažment prevencie pred terorizmom a inými bezpečnostnými rizikami

11.6.-28.7.2010

Výzva: Prevention, Prepararedness and consequence management of terrorism and other security-related risks

Fondy: PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM (CIPS)

Zameranie: verejný manažment, spravodlivosť - bezpečnosť

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, federácie, únie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm#

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.