Prihlásenie

Prevencia a boj proti kriminalite

11.6.-30.7.2010

Výzva: Prevention of and fight against crime - restricted to framework partners

Fondy: PREVENTION AND FIGHT AGAINST CRIME (ISEC)

Zameranie: verejný manažment, spravodlivosť - bezpečnosť

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm#

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.