Prihlásenie

Palivá a palivové články

24.6.-13.10.2010

Názov výzvy: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

Fondy: FP7 - JTI - FUEL CELLS HYDROGEN

Zameranie: výskum, energetika, životné prostredie, priemysel

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, federácie, únie, výskumné strediská, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU a asociované štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/research/fch/index_en.cfm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.