Prihlásenie

Mládež v akcii

7.7.-10.9.2010

Názov: Youth in Action programme - Action 4.6 - Partnerships

Fondy: YOUTH IN ACTION YOUTH IN ACTION - ACTION 4 - YOUTH SUPPORT SYSTEM

Zameranie: kultúra - médiá, verejný mnažment, vzdelávanie - tréningy, inovácie, občianstvo

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, federácie, únie, tréningové strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA

Viac informácií: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0021:0024:FR:PDF

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.