Prihlásenie

Program technickej a finančnej asistencie

8.7.-6.10.2010

Názov: Technical and financial assistance programme of the banana industry - Ivory Coast

Fondy: EIB - EDF - FINANCING THE ACP COUNTRIES

Zameranie: sociálne vzťahy, poľnohospodárstvo - rybolov, lokálny rozvoj, životné prostredie, priemysel, spolupráca a rozvoj, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Koncernované regióny: Pobrežie Slonoviny

Viac informácií: http://www.premierministre.ci/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.