Prihlásenie

Investície do ľudských zdrojov

8.7.-10.9.2010

Názov: Investing in People - Children - Fighting Child Labour

Fondy: INVESTING IN PEOPLE INVESTING IN PEOPLE - OTHER ASPECTS OF HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT

Zameranie: sociálne vzťahy, mládež, spolupráca a rozvoj

Oprávnaní žiadatelia: medzinárodné organizácie, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, krajiny EHP, kandidátske a rozvojové krajiny

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/development/how/development_programmes/devprog_investing_en.cfm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.