Prihlásenie

Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových programoch - Kongo

14.7.-27.8.2010

Názov výzvy: Non state actors and local authorities in the development - Actions in partner countries - Republic of Congo

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Zameranie: sociálne vzťahy, poľnohospodárstvo a rybolov, lokálny rozvoj, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, republika Kongo

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.