Prihlásenie

Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových programoch - Nepál

14.7.-10.9.2010

Názov výzvy: Non - State Actors in the development - Actions in partner countries - Nepal

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Zameranie: verejný manažment, lokálny rozvoj, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.