Prihlásenie

FP 7 - SPOLUPRÁCA - Energetika - 2011 - 2

22.7.2010-7.4.2011

Názov výzvy: FP7-COOPERATION Energy-2011-2

Fondy: FP7 - COOPERATION - 5 ENERGY

Zameranie: energetika, výskum

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Koncernované regióny: členské štáty EU, krajiny EHP

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=342

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.