Prihlásenie

FP7 - KAPACITY - Výskum v prospech MSP 2011

23.7.-8.12.2010

Názov výzvy: FP7 - CAPACITIES - Research for the benefit of SMES 2011

Fondy: FP7 - CAPACITIES - 2 RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMES

Zameranie: výskum, inovácie, politika MSP

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, výskumné strediská

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EHP

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.