Prihlásenie

COST - Európska spolupráca v oblasti vedy a technologického výskumu

23.7.-24.9.2010

Názov výzvy: COST - European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research

Fondy: COST

Zameranie: výskum, inovácie

Oprávnení žiadatelia: výskumné strediská, agentúry, komory, korporácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EHP

Viac informácií: http://www.cost.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.