Prihlásenie

FP7-SPOLUPRÁCA- Transport - TPT 2011

29.7.-2.12.2010

Názov výzvy: FP7 - COOPERATION - Transport (including Aeronautics) TPT 2011

Fondy: FP7 - COOPERATION - 7 TRANSPORT

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, asociácie

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske štáty, štáty EHP

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/transport/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.