Prihlásenie

FP7 - SPOLUPRÁCA - Galileo- b 2011

30.7.-5.10.2010

Názov výzvy: FP7 - COOPERATION - Galileo- b 2011

Fondy: FP7 - COOPERATION - 7 TRANSPORT GALILEO

Zameranie: výskum, doprava, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: asociácie, výskumné strediská, korporácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske štáty, štáty EHP

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/transport/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.