Prihlásenie

FP 7 - Kapacity - INCO-LAB 2011

2.8.2010-15.3.2011

Názov výzvy: FP7 CAPACITIES - INCO-LAB 2011

Fondy: FP7 - CAPACITIES - 7 INTERNATIONAL COOPERATION FP7 - FUNDING SCHEMES

Zameranie: výskum, inovácie, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, asociácie

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske štáty, štáty EHP, Brazília, Čína, India, Japonsko, Rusko

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/international-cooperation_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.