Prihlásenie

FP 7 - Kapacity - Výskumný potenciál 2011

4.8.-7.12.2010

Názov výzvy: FP7 - CAPACITIES - Research Potential 2011

Fondy: FP7 - FUNDING SCHEMES FP7 - CAPACITIES - 4 RESEARCH POTENTIAL CONVERGENCE REGIONS

Zameranie: výskum, inovácie, nové technológie, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: asociácie, výskumné strediská, korporácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske štáty, štáty EHP

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergence-regions_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.