Prihlásenie

Výzva: GLEN hľadá dobrovoľnícke stáže v menej rozvinutých krajinách na rok 2011

24.8.-15.9.2010

Európsky program GLEN hľadá organizácie, ktoré majú záujem a možnosť prijať v roku 2011 po dobu 3 mesiacov dvoch alebo troch mladých európskych dobrovoľníkov vo vybraných menej rozvinutých krajinách Afriky a Ázie.

Poslaním dobrovoľníckych stáží je podporovať vzájomnú výmenu a spoluprácu a poskytovať organizáciám príležitosť spoločne pracovať s mladými študentmi resp. mladými profesionálmi z Európy a napomáhať ich v získavaní osobných skúseností z rôznych aspektov rozvojového sveta.

Výzva je otvorená organizáciám, ktoré realizuje projekty resp. aktivity neziskového charakteru v menej rozvinutých krajinách. Témy dobrovoľníckych stáží a cieľové krajiny môžu byť rôznorodé: počnúc divadelnými workshopmi o HIV/AIDS vo Vietname, cez organizovanie školení o mikropôžičkách v Keni alebo počítačových kurzov v Moldavsku a končiac projektmi sociálnej práce v Etiópii.

Organizácie nemajú finančné záväzky voči dobrovoľníkom, okrem nákladov spojených so zabezpečením základnej infraštruktúry potrebnej na plnenie navrhovaných pracovných úloh dobrovoľníkov.

Dobrovoľnícke stáže sa nesmú chápať ako expertné misie organizované v rámci rozvojovej spolupráce, nakoľko stážisti nemusia byť nevyhnutne profesionálmi na tú-ktorú oblasť. Dobrovoľníci sú mladí aktívni Európania, ktorí absolvovali intenzívne školenie a majú vhodné predpoklady na plnenie pracovných úloh načrtnutých v projekte. Tie budú realizovať vo vzájomnej spolupráci s prijímajúcou organizáciou a počas práce a pobytu v menej rozvinutej krajine si prehĺbia svoje vedomosti o globálnych súvislostiach a otázkach globálneho rozvoja, ktoré následne využijú v globálnom vzdelávaní na Slovensku a v Európe.


Uzávierka ponúk dobrovoľníckych stáží:

  • 15. septembra 2010

 
Viac informácií tu:


Kontakt:

Program GLEN na Slovensku
Tabita n.o.
906 45 Štefanov 241
Slovenská republika

tel.: 0911 13 57 28
fax: 034 653 72 08
e-mail: tigran.aleksanyan@glen-slovakia.org
www.glen-slovakia.org

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.