Prihlásenie

ENPI - Program cezhraničnej spolupráce - Estónsko/Litva/Rusko

30.8.-29.11.2010

Názov: ENPI Cross Border Cooperation programme Estonia/Latvia/Russia 2007-2013 - Call for Proposals No 1

Fondy: ENPI - CROSSBORDER NEIGHBOURHOOD PROGRAMMES

Zameranie: sociálne vzťahy, verejný manažmanažment, doprava, lokálny rozvoj, služby, spolupráca a rozvoj, politika MSP, obchod

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: Estónsko, Litva, Rusko

Viac informácií: http://www.estlatrus.eu/eng/news

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.