Prihlásenie

Podpora pre výskum a vývoj v oblasti sektoru cukrárenstva

2.9.-19.10.2010

Názov: Support for research and development of the sugar sector of the ACP Group of States

Fondy: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Zameranie: verejný manažment, poľnohospodárstvo - rybolov, lokálny rozvoj, spolupráca a rozvoj, ekonomika - financie

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, federácie, únie, výskumné strediská, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, krajiny ACP

Viac informácií: http://www.acp-srp.eu/index.php?lang=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.