Prihlásenie

Poznatkové siete pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho turizmu.

2.9.-1.10.2010

Názov: Knowledge networks for the competitiveness and sustainability of European tourism

Fondy: ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME CIP - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME

Zameranie: Inovácie, politika MSP, turizmus, obchod

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, agentúry, komory, lokálne a regionálne autority, výskumné strediská, federácie, únie, medzinárodné organizácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: členské štáty EU, členské štáty EHP, kandidátske krajiny, Albánsko, Čierna hora, Srbsko, Izrael

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=6027&userservice_id=1&request.id=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.