Prihlásenie

Media 2007: Audiovizuálne festivaly

9.9.-2.11.2010

Názov: MEDIA 2007 : Audiovisual festivals

Fondy: MEDIA 2007 - PROMOTION MEDIA 2007

Zameranie: kuôltúra - médiá, informácie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/festiv/forms/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.