Prihlásenie

INTERREG ALCOTRA - Projekty pre spoluprácu

7.10.-30.11.2010

Názov výzvy: INTERREG ALCOTRA - Projects for simple cooperation

Fondy: EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION OBJECTIVE (INTERREG IV A) - Cross border strand

Zameraie: zamestnanosť, spoločenské vzťahy, poľnohospodárstvo, lokálny rozvoj, zdravotníctvo, financovanie, životné prostredie, ekonomika a hospodárstvo

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: cezhraničné regióny, spadajúce pod NUTS III

Viac informácií: http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=assi_misure

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.