Prihlásenie

Media 2007 - podpora pre rozvoj interaktívnych aktivít

7.10.-29.11.2010

Názov výzvy: Media 2007 - Support for the development of on- and off-line interactive works

Fondy: MEDIA 2007 MEDIA 2007 - DEVELOPMENT

Zameranie: kultúra - médiá, nové technológie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, asociácie

Koncernované regióny: štáty EU, štáty EHP, Švajčiarsko a Chorvátsko

 

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.