Prihlásenie

MEDIA 2007 - podpora pre produkciu nových projektov

7.10.-29.11.2010

Názov: MEDIA 2007 - Support for the development of production projects

Fondy: MEDIA 2007 MEDIA 2007 - DEVELOPMENT

Zameranie: kultúra - médiá, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, asociácie

Koncernované regióny: štáty EU, štáty EHP, Švajčiarsko, Chrovátsko

 

 

 

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/who/commission/index_fr.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.