Prihlásenie

CEDEFOP - štúdijné návštevy a vzdelávanie

7.-15.10.2010

Názov výzvy: Study visits for specialists and decision-makers in education and training

Fondy: STUDY VISITS CEDEFOP

Zameranie: kultúra - médiá, vzdelávanie - tréningy - školenia

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, únie, federácie, výskumné strediská, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: štáty EU, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Chorvátsko

 

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&lang=EN

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.