Prihlásenie

ENPI - Investovanie do ľudí - posilnenie kapacít v sektore kultúry

7.10.-19.11.2010

Názov výzvy: ENPI / Investing in people - Strengthening capacities in the cultural sector

Fondy: INVESTING IN PEOPLE - OTHER ASPECTS OF HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT INVESTING IN PEOPLE DCI - DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT ENPI - REGIONAL EASTERN PROGRAMME ENPI - EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT ENPI - LOCAL AND REGIONAL CULTURAL ACTIVITIES

Zameranie: kultúra - médiá, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: štáty ACP, latinská Amerika, Krajiny východného partnerstva, asociované štáty

 

 

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1286182182070&do=publi.getDoc&documentId=106271&pubID=129338%3Ehttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1286182182070&do=publi.getDoc&documentId=106

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.