Prihlásenie

FP7 - JTI - Čisté nebo 2011

7.10.-9.12.2010

Názov výzvy: FP7 - JTI - Clean Sky 2011

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - ITC - CLEAN SKY

Zameranie: výskum, doprava, energetika, životné prostredie, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Koncernované regióny: štáty EU, štáty EHP, Švajčiarsko

 

 

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=83&set_language=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.