Prihlásenie

MEDIA 2007 - Podpora transnacionálnej distribúcie európskych filmov

8.10.-1.12.2010

Názov: MEDIA 2007 - Support for the Transnational Distribution of European Films

Fondy: MEDIA 2007 - DISTRIBUTION MEDIA 2007

Zameranie: kultúra - média, informácie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: štáty EU, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Chrovátsko

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.