Prihlásenie

DCI - Podpora rozvojovej infraštruktúry v Kirgizskej republike

8.10.-29.11.2010

Názov: DCI - Support to Infrastructural Development in rural areas of Jalal Abad region of the Kyrgyz Republic

Fondy: DCI - DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT

Zameranie: lokálny rozvoj, životné prostredie, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, federácie, únie, asociácie

Koncernované regióny: štáty EU, Kirgistan

 

ďalšie informácie:

Inštitúcia: European Commission Delegation
Zodpovedná osoba: Head of Finance and Contract Section
Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic
236, Abdumomunova str.,
Bishkek, 720033, Kyrgyz Republic
Tel: 996 312 901 260
Fax: 996 312 901266
delegation-kazakhstan-fc@ec.europa.eu

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.