Prihlásenie

FP7 - Ľudia - Výskumníkova noc

8.10.2010-12.1.2011

Názov: FP7 - PEOPLE - Researchers' Night

Fondy: FP7 - PEOPLE

Zameranie: výskum, vzdelávanie - školenia - tréningy

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie

Koncernované regióny: štáty EU, štáty Balkánu

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/people/specific-actions_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.