Prihlásenie

FP7 - ICT 2011 - Infomačné a komunikačné technológie 2011

8.10.2010-18.1.2011

Názov: FP7 - COOPERATION - TIC 2011

Fondy: FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 3.2 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Zameranie: výskum, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: výskumné strediská, korporácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: štáty EU, štáty Balkánu

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.