Prihlásenie

Zjednotený, harmonizovaný program EU pre prieskum obchodu a spotreby

14.10.-8.11.2010

Názov: Joint Harmonised European Union Programme of Business and Consumer Surveys

Fondy: JOINT HARMONISED PROGRAMME OF BUSINESS AND CONSUMER SURVEYS

Zameranie: verejný manažment, priemysel, služby, ekonomika - financie, obchod

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, federácie, únie, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, Chorvátsko, Macedónsko, Turecko, Island

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/ecfin2010a3-020_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.