Prihlásenie

Podpora medzinárodných aktivít - informácie, tréningy, školenia a asistenčné centrá

14.10.2010-15.1.2011

Názov výzvy: Support to international activities: information, training and assistance centres

Fondy: ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME GALILEO

Zameranie: výskum, informatizácia, inovácie, spravodlivosť - bezpečnosť, nové technológie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP

Koncernované regióny: členské štáty EU, Argentína, Brazília, Chile, Čína a Izrael

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.