Prihlásenie

MEDIA 2007 - propagácia/prístup na trhy

14.10.-8.12.2010

Názov výzvy: MEDIA 2007 - Promotion/Access to Markets

Fondy: MEDIA 2007 - PROMOTION MEDIA 2007

Zameranie: kultúra - médiá, informácie, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: štáty EU, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Chorvátsko

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.