Prihlásenie

Verejné konzultácie o "novom programe MEDIA"

14.10.-30.11.2010

Názov výzvy: Public consultation on the "new MEDIA programme"

Fondy: MEDIA 2007

Zameranie: kultúra - médiá, priemysel

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

 

 

Formulár na podávanie návrhov získate na adrese
ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=futureumedia

v prípade otázok, kontaktujte:
eac-media@ec.europa.eu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.